Classic Rock

Tŷ A Gardd / Y Derwydd - Ceri Rhys Matthews - Pibddawns (CD, Album)

8 thoughts on “ Tŷ A Gardd / Y Derwydd - Ceri Rhys Matthews - Pibddawns (CD, Album)

  1. Mae Ceri Wyn Jones yn arbenigwr ar y paradocsau o fewn llinellau o gynghanedd e.e. ‘yn athrofa gwrthryfel.’ Mae athrofa yn fan dysg, yn fan lle mae pobl yn dod i fyfyrio, ond ar y llaw arall, gweithred lawn sŵn yw unrhyw wrthryfel. Mae’r ffaith fod Ceri Wyn Jones wedi llwyddo i ddefnyddio’r gynghanedd i glymu’r ddau air anghymharus.
  2. Ffermdy Rhos y Cribed. Yn cysgu 10/ 5 ystafell wely ddwbl a gwely-soffa ddwbl yn un o’r ystafelloedd lawr llawr os dymunir hynny. Ystafelloedd ymolchi teuluol a 3 ystafell ymolchi en-suite. Tŷ Hir, Rhos y Cribed. Sleeps 4: 2 doubles, family bathroom & ground-floor cloakroom. Wheelchair access friendly.
  3. “ ~ a solo album of pipe music played on the pibe-cyrn (bag-hornpipe). This is the first recording devoted entirely to the instrument. Many of the tunes have not been played on the pipes before, which also makes this CD an unique recording.”.
  4. ‘Y Tri Llyn’ tt Casgliad o Ysgrifau – T.H. Parry-Williams. Negydd ‘Ni wêl y teithiwr talog’, ‘er nad oes dim gogoniant’ Mae dylanwad yr elfen negyddol yn drwm ar y gerdd hon. Mae hyn yn cyd-fynd â’r hyn a ddywed y gerdd, sef nad oes dim yn ymddangosiadol arbennig ynghylch Llyn y Gadair.
  5. Mae Rhun ap Iorwerth yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd yn yr etholaeth. Am ragor o wybodaeth, neu i wneud apwyntiad, cysylltwch â’i swyddfa ar
  6. Mae Tŷ Pawb yn sefydlu grwp o arddwyr a garddwrwyr brwd i feithrin gardd ben to gymunedol newydd! Beth am ymuno â’n Clwb Garddio a helpu i hau hadau adnodd lleol newydd sbon? Bydd y clwb garddio yn plannu, cynnal a chymdeithasu yn yr ardal anarferol hon sydd gyda chymaint o botensial.
  7. Mae'r ffaith bod Gardd y Gedrwydden mor agos i'r tŷ, a'i bod yn hen iawn yn ôl pob tebyg, yn awgrymu mai hon oedd 'Gardd Orau' y teulu Morgan. Gyda phyrth mawr ar y naill ochr a borderi blodau mawr yn ei hamgylchynu, mae Gardd y Gedrwydden yn edrych fel yr oedd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, wedi'i rhannu gan lwybr canolog.
  8. Dros y canrifoedd, drwy sylwgarwch a ffraethineb, daeth miloedd o 'ddywediadau tywydd' yn elfen gref o'n hiaith lafar. Ers blynyddoedd, bu Twm Elias yn eu casglu o bob cwr o Gymru gan gyhoeddi dros 70 o erthyglau arnynt yn Llafar Gwlad. Am y tro cyntaf, casglwyd y cyfan rhwng cloriau un gyfrol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *