Jazz

K Neem Het Besluit

8 thoughts on “ K Neem Het Besluit

  1. Die groot probleem is gewoonlik om deur die jaar sin te maak van die data en dit só te verwerk dat die boer ingeligte besluite kan neem wanneer nodig. Crop Manager, ’n praktiese rekenaar-en-selfoonplatform wat boere ondersteun om die regte besluite op die regte tyd en gepas vir hul eie omgewing te neem, is nou in Suid-Afrika beskikbaar.
  2. Party besluite is maklik om te neem. Toe die apostels beveel is om hulle predikingswerk te staak, het hulle geweet dat hulle moes aanhou om van Jesus te getuig, en hulle het dadelik vir die Sanhedrin gesê dat hulle besluit het om eerder aan God gehoorsaam te wees as aan mense (Handelinge , 29).
  3. Als een besluit geen beschikking is, is het een besluit van algemene strekking. Hierbij kan eveneens bij wettelijk voorschrift of besluit van het bevoegde bestuursorgaan worden bepaald dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd vóór het nemen van het besluit (art. lid 1 Awb). De voorbereiding van het besluit geschiedt dus in het openbaar en van de.
  4. As geen Skrifbeginsels 'n bepaalde besluit of optrede belet nie, beteken dit nie dat ek sonder meer kan voortgaan nie. Ook hier is daar riglyne. Ons hoef nie te huiwer om besluite te neem nie Die apostels het nooit gehuiwer om besluite te neem nie - volgens gesonde oordeel, geheiligde denke en ervaringswysheid.
  5. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch. Het komt er alleen op aan een besluit te nemen. Bron: Anna Karenina Napoleon Bonaparte Frans staatsman en keizer + + Niets is moeilijker, en daarom waardevoller, dan een besluit kunnen nemen.
  6. Haar klere en persoonsversorging was beskeie, en tog het sy besluit om stemmiger klere te dra “sodat die woord van God nie gesmaad [sou] word nie”.—Titus Hoe sou jy gereageer het as jy die een of ander besluit moes neem oor jou persoonsversorging of .
  7. Glosbe Research. conclusion. { noun } “Ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie”, het hy gesê, “maar ek kan jou help om ’n besluit te neem.”. “I can’t tell you what to do,” he said, “but I can help you reach a conclusion.”. Automatic translation: besluit. Similar phrases in dictionary Afrikaans English.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *